Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2015

Spelmarknaden
Svensk spelmarknad 2015.

SVENSK SPELMARKNAD

Den svenska spelmarknaden består dels av en reglerad del som den svenska regeringen eller Lotteriinspektionen ansvarar för. Därutöver finns det ett flertal internationella aktörer (”oreglerade spelbolag”) som erbjuder spel via internet utan tillstånd i Sverige.

Den svenska spelmarknaden hade en nettoomsättning (insatser minus vinster till spelare) om totalt 21,1 miljarder kronor under 2015 (20,6 miljarder kronor 2014). De största aktörerna inom den reglerade spel- och lotterimarknaden är:

ATG

Helägt bolag av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Staten har majoritet i styrelsen. Bedriver vadslagning på trav¬ och galopptävlingar.
Omsättning: 3,8 miljarder kronor (3,7).

FOLKSPEL

Ägs av 71 ideella riksorganisationer. Bedriver lotterier och bingo (Bingolotto).
Omsättning: 0,6 miljarder kronor (0,5).

SVENSKA POSTKODFÖRENINGEN

Ägs av Novamedia Svenska Postkodlotteriet AB/Svenska Postkodföreningen. Bedriver lotterier och bingo.
Omsättning: 2,1 miljarder kronor (2,2).

AB SVENSKA SPEL INKL. CASINO COSMOPOL

Statligt bolag som bedriver automatspel, casinon, lotterier samt vadslagning på idrottsevenemang.
Omsättning: 9,0 miljarder kronor (8,9).

UTLÄNDSKA NÄTAKTÖRER

Oreglerade bolag som verkar via e-kanaler och bedriver vadslagning på idrottsevenemang, automatspel, casinon och poker mm.
Omsättning: 4,7 miljarder kronor (4,1).