Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2015

Bildspel ATG 2015
Översikt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK REDOVISNING 2015

ATG bedriver verksamheten i enlighet med avtalet mellan svenska staten och trav- och galoppsportens centralförbund samt ATGs koncession att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Vår mission:

Vi gör Sverige mer levande.

Vår vision:

Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad.

Vårt löfte till kunderna:

Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

ATGs svenska omsättning uppgick under 2015 till 12 535 miljoner kronor (12 231), varav 739 miljoner kronor (597) avsåg spel på utländska trav- och galopptävlingar. Den svenska omsättningen redovisas som bruttoomsättning i ATGs resultaträkning och beskattas i Sverige.

Spel in till ATGs pooler från internationella partners ökade till 3 234 miljoner kronor (2 874). Länderna i Norden svarar för merparten av det internationella spelet. Den internationella omsättningen redovisas och beskattas i respektive land.