Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2015

Håkan Hedqvist
Håkan Hedqvist.

SPELANSVAR - VI SATSAR HÅRT PÅ UTBILDNING

Utbilda, utbilda och utbilda.
En i spelansvarvar välutbildad personal skapar förtroende.
Det gäller alla som jobbar med ATG – fast anställda, konsulter och ombud.

– Vi har på ATG under 2015 haft fokus på att uppdatera vår interaktiva webbutbildning för ombud tillsammans med Sustainable Interaction (en samarbetspartner till ATG inom spelansvar) och vi har även skapat en ny, förkortad version, för ombud som enbart säljer Harry Boy, säger Håkan Hedqvist, ansvarig för spelansvar på ATG.

ATG har också planerat och inlett ett arbete att uppdatera sin interaktiva spelansvarsutbildning för alla medarbetare, konsulter, frilansare och samarbetspartners till ATG samt Kanal 75 och alla banor. Den är planerad till andra kvartalet 2016. ATG fördjupar utbildningen hos vissa grupperingar inom företaget såsom till exempel kundsupport, säljare och marknad.
– Utbildning är en av de i särklass viktigaste punkterna i spelansvar, ju mer kunskap du har desto mer förtroende inger du hos kunderna. De känner att det är äkta och trovärdigt och känner sig trygga när de spelar hos ATG.

SPER och OSS
ATG har fortsatt sitt samarbete med de reglerade spelbolagen i Sverige inom SPER (Spelmarknadens Etiska Råd). Vid SPER:s årsmöte i april blev ATGs vd Hasse Skarplöth vald till ordförande. I samband med det fick också organisationens då nytillträdda generalsekreterare, Maria Lindström, flytta sitt kontor till ATGs lokaler i Hästsportens Hus..

OSS (Oberoende Spelsamverkan) fick ny fart under 2015, efter att ha vilat en tid. OSS fungerar som ett branschråd för kunskapsutbyte inom spelområdet och träffas två gånger per år. Folkhälsomyndigheten delar ordförandeskapet med Lotteriinspektionen.

I OSS ingår, förutom Folkhälsomyndigheten och Lotteriinspektionen, representanter för följande myndigheter och organisationer: AB Svenska Spel, AB Trav och Galopp, Folkhälsomyndigheten, Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel och lotterifrågor, Spelberoendes Riksförbund, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, SPER, Svenska Postkodlotteriet, föreningen Spelkontroll, föreningen Spelstopp samt Visita.

Produktutveckling

Under årets andra del, den 14 september, bytte vi ut ATG.se. En betaversion låg ute över hela sommaren där kunder fick tycka till därefter togs de gamla siterna bort. I samband med utbytet jobbade alla utvecklare och övriga deltagare med spelansvar för att siten ska få förtroende bland spelarna.

Den 12 oktober lanserades VR (Virtual Racing), ett spel på trav eller galopp med virtuella hästar. Det är ett nummerspel men själva dragningen sker genom ett lopp med virtuella hästar.

Risk
GamGard
Här har utvecklare och projektledare jobbat med verktyget GamGard* och nära spelansvar. VR har försetts med extra spelansvarsverktyg såsom en ”spelpaus”-knapp som vid ett tryck gör att det inte går att spela på 48 timmar. När kunden börjar sitt spelande måste hen sätta dels en tidsperiod på 1-4 timmar, överskrids perioden får man en timmes spelstopp, och dels ett maxbelopp per spel.

– Vi kan, med hjälp av verktyget GamGard och ett gediget spelansvarstänk, förse spelprodukter med olika sociala skyddsåtgärder, minimera riskerna och förändra färgen till gul eller ännu hellre grön, säger Håkan Hedqvist, och vi har bestämt oss för att aldrig skapa röda spel.

*) GamGard är ett verktyg som ATG införde 2014. Det klassar spelformer i färgerna rött, gult och grönt. De farligaste produkterna klassas som röda