Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2015

VÄLKOMMEN TILL ATGs ÅRSREDOVISNING 2015

2015 var ett händelserikt år för ATG och det är med glädje jag konstaterar att vi för andra året i rad ökade vår omsättning.
Vi har sedan 2013 jobbat utifrån vårt manifest där vårt löfte är att bli ”Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel”. Det är med löftet i grunden som vi gör våra förändringar och när vi nu summerar fjolåret så kan vi räkna in ett flertal nyheter.
(Bland annat så fick V75 en ny starttid, 16.20, vi lanserade nya ATG.se, spel på virtuella hästar, och ett positioneringssystem till tv-sändningarna som gör det enklare att följa sin häst i loppen.)
I filmen här ovan berättar jag (mer) om hur jag ser på årets som gått och om våra utmaningar under 2016.

Här på sajten kan du även läsa om vårt arbete med spelansvar, hållbarhet och såklart vår verksamhetsberättelse med den ekonomiska rapporten för 2015.

En nyhet ifjol var att vi började publicera kvartalsrapporter. Vår ekonomi intresserar många och vi får ofta frågor om den – ibland övergripande och ibland mer specifika.
Vi har en ambition att vara så transparenta vi kan, men ibland måste vi också tänka på den konkurrenssituation vi befinner oss i på spelmarknaden. Vi vill helt enkelt inte ge några fördelar till våra konkurrenter och det är anledningen till att vi inte specificerar vissa delar i detalj.

ATGs uppdrag är att trygga den långsiktiga utvecklingen för våra ägare svensk trav- och galoppsport. Allt vårt överskott går tillbaka till sporten.
Det är därför glädjande att vi ökade vår omsättning med 2,5 procent under 2015. Målet och min förhoppning är att vi ska öka den ytterligare under 2016.

Med vänlig hälsning

Hasse Skarplöth vd ATG

DET HÄR ÄR ATG (på 45 sekunder)

 • AB Trav och Galopp, ATG, har som syfte att långsiktigt säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport med bibehållen god geografisk spridning.
 • ATGs verksamhet består av att producera säkra och underhållande spelupplevelser med missionen att göra Sverige mer levande och visionen att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad.
 • ATG grundades 1974. Bakgrunden var att trav- och galoppsporten befann sig i kris och att staten genom bildandet av ATG, och den spelmodell som gäller än i dag, ville säkerställa trav- och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.
 • ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) och till 10 procent av Svensk Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ST och SG utser fem ledamöter i ATGs styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en är ordförande.
 • ATG har en koncession från den svenska regeringen för att arrangera spel på hästar och i den regleras villkoren för spelandet.
 • ATG erbjuder spel hos cirka 1 820 spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet samt via mobila enheter.
 • ATG har under 2015 haft utbyte av spel med 27 partners i 19 länder.
 • 2015 var ATG:s totalisatoromsättning 12,5 miljarder kronor på spel i Sverige och därutöver omsattes 3,2 miljarder kronor på spel hos utländska partners.
 • Den största delen av ATGs totalisatoromsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster (8,8 miljarder kronor). Totonettot fördelas mellan staten (1,4 miljarder kronor), trav- och galoppsporten (1,7 miljarder kronor) och täcker ATGs drift.
 • ATG bidrar inte enbart till trav- och galoppsporten utan även till övrig hästsport, bland annat genom de pengar som överförs till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).
 • Kanal 75 AB är ett helägt dotterbolag till ATG. Kanal 75 har till uppgift att tillgodose marknaden med sport- och spelinformation för trav- och galoppsport via olika former av media såsom print, internet och TV.